5 Eylül 2017 – Gazi Üniversitesi Sınav Yönetmeliği Değişikliği

2.891
Görüntüleme

Resmî Gazete’de 5 Eylül 2017 SALI günü yayınlanan 30171 sayılı değişiklikten satır başları… Resmi gazeteye ait link yazı sonunda yer almaktadır.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi önlisans, lisans ve diğer programlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim programları, kayıt yenileme ve silme işlemleri, geçişler, sınavlar ve değerlendirme, intibak ve diploma hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 10 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ve bu Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde, ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yeniler. Azami öğretim süresini aşan öğrenciler, ders alma işlemini yapabilmek için katkı payı veya ikinci öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremez.

MADDE 15 – (5) Ham başarı puanı 25,00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız olur.

MADDE 15 – (7) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.


Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here