Gazi Üniversitesi Kütüphanesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

374
Görüntüleme

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. 1982 yılından 2004 yılına kadar İ.İ.B.F. bahçesinde bulunan 2000 m2 lik binasında hizmetlerini sürdürmüştür. 27 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü içinde bulunan 11.000 m2 lik yeni binasında hizmet verilmeye başlanmıştır.

Kütüphane Kaydı

 • Gazi Üniversitesi mensubu olan Akademik, İdari, Sözleşmeli personel ile Gazi Üniversitesi öğrencileri Kütüphaneye üye olabilirler.
 • Üye kaydı için üniversite kimliği veya öğrenci belgesi ile bir fotoğraf yeterlidir.
 • Öğrenciler her eğitim yılı başında üyeliklerini yenilemek koşulu ile kütüphaneden yararlanabilirler.
 • Dış kullanıcılar (Akademisyenler – Protokol Kullanıcıları) kütüphaneden yararlanabilirler.
 • Üyeler, üye oldukları andan itibaren kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Ödünç Alma, İade, Uzatma ve Rezerv İşlemleri

 • Kütüphaneye üye olan bütün kullanıcılar kütüphaneden ödünç yayın alabilirler.
 • Kütüphane üye kartı veya üniversite kimliğinin her yayın alınışında gösterilmesi zorunludur.
 • Başka bir okuyucuya ait kütüphane kartı ile ödünç yayın alınamaz, süre uzatması, ayırtma işlemleri yapılamaz, alınan yayınlar başka kişilere devredilemez.
 • Danışma kaynakları, Kapalı Bölümdeki kaynaklar, tezler, süreli yayınlar ve görsel-işitsel materyaller dışındaki bütün kütüphane kaynakları ödünç alınabilir.
 • Akademik Personel 2 ay süreyle 20 kitap, İdari Personel – Sözleşmeli Personel 15 gün süreyle 6 kitap, Doktora Öğrencileri 1 ay süreyle 10 kitap, Yüksek Lisans Öğrencileri 1 ay süreyle 8 kitap, Lisans Öğrencileri 15 gün süreyle 5 kitap ödünç alabilirler.
 • Ödünç alınan yayınların süresi başkası tarafından rezerv konulmadığı takdirde tekrar uzatılabilir.
 • Kullanıcılar yapmış oldukları Kütüphane işlemlerini web sayfası üzerinden kullanıcı işlemleri alanından görebilir, takip edebilirler.
 • Akademik, idari, sözleşmeli personel, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri uzatma işlemini Kütüphane  web sayfası üzerinden kullanıcı işlemleri alanından yapabilirler. Akademik personel 10 kez,  Master ve Doktora öğrencileri 5 kez, idari- sözleşmeli personel ve Lisansüstü öğrencileri 4 kez , Kütüphaneler arası işbirliği ve Protokolle üye olan okuyucular en fazla 2 kez uzatma hakkına sahiptir. Ayırtması olan ve uzatma sayısı dolmuş kütüphane materyalinin kütüphaneye iadesi gerekmektedir.
 • Başkası tarafından ödünç alınan yayınlar için ayırtma yapılabilir; ayırtılan yayınlar 3 gün içinde alınmadığı takdirde sırada bekleyen başka okuyucu varsa, bir sonraki okuyucuya verilir, sırada okuyucu bulunmadığı takdirde yayın rafa gönderilir.
 • Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyeler, bunları iade etmeden ve gecikme bedelini ödemeden ödünç yayın alamazlar, uzatma yapamazlar.

Geciken Yayınlar ve Cezalar

 • Kütüphane, herhangi bir yayını ödünç alan ve zamanında iade etmeyen okuyucuları uyarmaya çalışır, ancak sorumluluk okuyucuya aittir.
 • Gününde iade edilmeyen her yayın için günlük gecikme ücreti alınır.
 • Üyeler kaybettikleri ve zarar verdikleri baskısı mevcut Türkçe yayınları satın alarak 1 hafta içinde kütüphaneye teslim etmek zorundadırlar. Temini mümkün olmayan Türkçe yayınların kaybedilmesi veya yıpratılması durumunda üyeler kütüphane komisyonu tarafından her yıl için belirlenen rayiç bedeli öderler.
 • Kaybedilen veya zarar verilen yayın yabancı ise; demirbaş defterinden tespit edilen fiyata %30 tazminat eklenerek Merkez Bankası’nca ilan edilen ve o günkü kur üzerinden hesaplanan bedel ödenir.

İlişik Kesme

 • Öğrenciler mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları iade ederek, ödemeleri gereken ceza varsa ödeyerek  Merkez Kütüphaneden “ilişiği yoktur” belgesi almak zorundadırlar.
 • Üniversiteden 2 aydan daha fazla süre ile izinli olarak ayrılan, başka bir kuruma atanan, istifa eden veya emekli olan akademik ve idari personel, Merkez Kütüphaneden ilişiğini kesmek zorundadırlar.
 • Üzerinde kütüphaneye ait yayın bulunduğu halde üniversiteden ayrılan üyeler Rektörlük Makamı’na bildirilir.

Kitap Sorgulama Ekranı: http://lib.gazi.edu.tr/

Kütüphane nerede?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here